Laster Hendelser

Cleantuesday er en uformell møteplass med korte faglige innlegg og mingling med lett servering. Vi setter fokus på sol og brannsikkerhet blant annet gjennom nye NEK400.

Meld deg på her

Tid: Tirsdag 20. november, kl. 16.00-18.00 

Sted: MESH, Tordenskiolds gate 3, Oslo

Innledning: Sol og brannsikkerhet – kort oppsummering fra seminar ved Karlstad universitet og rapporter
v. Solenergiklyngen

Erfaringer fra en brann med solceller på taket
Thor Christian Tuv, FUSen

Erfaringer fra Powerhouse (ikke bekreftet)
Helene Bøe Tømmerbakke, Solcellespesialisten

Brannvesenets ståsted
Ove Frydenberg og Henrik Trømborg, Drammensregionens brannvesen

NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer): Sentrale punkter
Jon Steinar Hanstad, Nelfo

Debatt: Hva gir nye NEK 400 av føringer for bransjen og hva dekkes ikke?
Moderator: Tor Håkon B. Nøklebye
Panel: Jon Steinar Hanstad, Trond Øines (utvides muligens)

Kontakt: barbro@kunnskapsbyen.no / mob 40045236