Laster Hendelser

Møte med tema «Batterier, fleksibilitet, PV»

Kort presentasjon fra Hafslund Nett og diskusjoner.

Vi berører temaer som mindre distribuerte lagringsenheter, regulatorisk om batterier og tariffer og fleksibilitet.

Sted: Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2 (vis a vis togstasjonen på Skøyen). Merk at parkering er begrenset.

Møteleder: Per Lindberg, Multiconsult

Påmelding: epost til barbro@solenergiklyngen.no