Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.
Å legge til rette for en effektiv utnyttelse av strømnettet er bakgrunnen for RMEs høringsforslag til utforming av nettleien. Sentrale forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringsorganisasjoner har funnet sammen og sett på konsekvensene av høringsforslaget.
Onsdag 20. mai arrangerer vi frokostwebinar om ny nettleie.
Velkommen og introduksjon – hva er egentlig forslaget?

ved Rolf Iver Mytting Hagemoen, Norsk Varmepumpeforening

Fungerer effekttariffer – når vi målet om å belaste nettet mindre?

Andreas Aamodt, Nelfo

Vil forbrukeren forstå det og handle ut fra det?

ved Linda Ørstavik Öberg, Huseierne

Enøk og egenproduksjon: Gir forslaget grunnlag for å nå politiske målsetninger om energieffektivitet?

– Konsekvenser for den konfliktfrie energien i egenproduksjon
ved Audun Randen Johnson, Naturvernforbundet

Lading i boligselskaper – utslag av mange effekter oppå hverandre

ved Nils Hagness, OBOS Prosjekt

Smart nettleie

– Erfaringer fra Glitre Energi Nett

ved Knut Olav Bakkene, Glitre Energi Nett

Politikerpanel med sentrale politikere

«Nye nettariffer på veien mot lavutslippsamfunnet»

Bekreftet: Liv Kari Eskeland (H), Lars Haltbrekken (SV) og Ruth Grung (Ap)

Oppsummering 

ved Rolf Iver Mytting Hagemoen, Norsk Varmepumpeforening

Webinaret arrangeres sammen med Huseierne, NBBL, OBOS, Naturvernforbundet, ZERO, Bellona, WWF, Norsk elbilforening, NAF, Nelfo, Novap, Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen.