Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.
Type utlysning Innovasjon
Søknadsåpning Åpen Søknadsfrist 3. mai 2019

Gjennom Innovasjonsrammen skal små og mellomstore klyngebedrifter stimuleres til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter.

Prosjektene det søkes om støtte til kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet.

Ønsker du sparring kontakt våre kompetansemeglere Barbro (barbro@kunnskapsbyen.no) og Ola (ola@kunnskapsbyen.no).

Mer informasjon