Laster Hendelser

Frokostmøte med lansering av rapport om off-grids solenergi for økt forståelse for mulighetsrommet til off-grid sol.

I tillegg ser rapporten på hva som skal til for å skalere off-grid markedet raskere enn i dag, slik at verden ikke sakker akterut på å nå FNs bærekraftsmål #7 om ren energi til alle.

Oppdragsgivere er Solenergiklyngen med bedriftsnettverket på off-grids, ZERO og Kirkens Nødhjelp. Utfører er Differ.

Rapporten kommer med konkrete policy anbefalinger til norske myndigheter.

Meld deg på!

Kontakt: Trine K Berentsen trine@solenergiklyngen.no / 93014801