Laster Hendelser

Veikart for norsk solenergibransje

‘Veikart Sol mot 2030’ er et prosjekt i regi av Solenergiklyngen &  FME SUSOLTECH og viser vei for norsk solenergibransje mot 2030.

Solbransjen er midt i en fantastisk utvikling. Internasjonalt begynner PV å bli en viktig del av kraftbransjen. Med nye rekorder på pris og kapasitet hvert eneste år er det god grunn til å tro at PV virkelig kan leve opp til de enorme forventingene mange har for bransjen, både hva gjelder produksjon av fornybar energi, sysselsetting og verdiskapning.

Solenergiklyngen og forskningssenteret FME SUSOLTECH ser store muligheter for et stort og bredt norsk næringsliv innenfor dette feltet. Vi har selskaper, flere med vekstambisjoner, som konkurrerer godt internasjonalt i flere deler av verdikjeden. Og installert kapasitet vokser også raskt her hjemme, noe som mobiliserer både etablerte og nye aktører i bransjen.

Med veikartet ønsker vi å skape et tydelig fremtidsbilde. Dette vil brukes til både strategiutvikling og kommunikasjon og vi ønsker å oppnå følgende:

 • Å konkretisere betydningen solbransjen kan få som norsk næring. Her vil vi få frem aktørbildet, mulig omsetning, omtrentlig bidrag til kraftproduksjon globalt og omtrentlig sysselsetting .
 • Å konkretisere betydningen solkraft for det norske kraftsystemet. Installert kapasitet inngår her, samt forventet fordeling av denne mellom offentlige bygg, næringsbygg og boliger.
 • Å vise de viktigste mulighetene, behovene og utfordringene for en videreutvikling av den norske solbransjen hva angår blant annet rammevilkår, finansiering, forskning/utvikling og kompetanse.

Vi er overbevist om at et konkret, realistisk og positivt fremtidsbilde vil bli et slagkraftig verktøy for å bedre kårene for en bred bransje, og skape nye muligheter for norsk næringsliv og eksport

En større innsats vil gjøres for å kommunisere innholdet til sentrale politikere, departementer, sentrale direktorater, investorer med flere.

Sluttleveransen vil være et veikart skreddersydd for kommunikasjonsformål, i tillegg til en rapport med bakenforliggende analyser.

Lansering er 8.desember.

Om prosessen:

Det har allerede startet med møter og innspill fra aktører i ulike deler av verdikjeden for norsk solenergibransjen.

Det vil involveres bredt videre med muligheter for å gi innspill også for eksterne samarbeidspartnere og andre.

Det vil opprettes i høst en gruppe for å jobbe med kommunikasjon med noen av partnerbedriftene.

Det vil også opprettes en ekstern referansegruppe.

Det er allerede i gang interne arbeid med konkrete innspill innenfor de fem industrigruppene bestående av partnere hos Solenergiklyngen & FME SUSOLTECH:

 1. Prosessindustri
 2. PV-anlegg i bygg
 3. Solparker
 4. Flytende PV
 5. Distribuerte PV-anlegg

Viktige milepæler og datoer i veikart prosessen;

 • 28. august deadline innspill fra industriarbeidsgruppene
 • 7.-11. september bearbeiding av innspill i interne arbeidsmøter
 • 15. og 17. september møter i industri arbeidsgruppene
 • 17. september møte i ekstern referansegruppe
 • 20. november intern deadline for veikart materiale
 • 8 desember lansering
 • 2021 roadtrip og spredning av budskapet

For spørsmål eller ønske om å gi innspill ta kontakt med

Erik Marstein, erik.stensrud.marstein@ife.no

Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen trine@solenergiklyngen.no