Laster Hendelser

Cleantuesday er en uformell møteplass med korte faglige innlegg og mingling med lett servering.

Vi setter fokus på solvarme for arkitekter og entreprenører og andre interesserte. Vi ønsker å belyse og svare på spørsmål rundt estetikk, bygningsmaterialer, livssyklus og kostnad.

Tid: Tirsdag 28. mai, kl. 16.00-18.00 

Sted: Kulturhuset i Oslo

Meld deg på her

Foreløpig agenda

16.00-16.20 Mingling

16.20-16.30 Velkommen! Hans Dahl, OBOS

16.30-16.55 Hvilke kunnskaper bør arkitekter har for å kunne utnytte solvarme?
Hvordan fungerer solvarme, materialbruk og levetid, hvordan kan arkitekter finne optimal plassering av solfangere på bygget, i hvilke bygg er det hensiktsmessig å bruke solvarme, nullutslipp, kostnader. Bjørnulf Axel, Norconsult

16.55-17.10 Eksempler på estetikk og teknologi i bygg. Ingvild Skjelland, Aventa Solar

17.10-17.40 Presentasjon av 3 selskaper

17.40-18.00 Nettverking

Kontakt:

inger@solenergiklyngen.no

I samarbeid med/delfinansiert av;