Laster Hendelser
 • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Solenergiinstallasjoner egner seg godt som krisetiltak for å holde aktiviteten opp i samfunnet. Det kan være kort vei fra ideen er på bordet til solcellene er installert på taket, og solenergiprosjekter er også lett å tilpasse til de økonomiske rammene en kommune eller andre offentlige aktører har til rådighet til motkonjunkturtiltak.

Videre er solenergiinstallasjoner ofte i tråd med kommunens allerede etablerte mål i klimaplaner, slik som redusert energibruk, økt fornybar energiproduksjon, forbedringer i klimaregnskap, eller rett og slett egne mål om solenergi.

Mange har også allerede utredet solenergi, enten på nye bygg, der solenergi av ulike grunner ble nedprioritert, eller at man har hatt egne eller eksterne gjennomganger av eksisterende bygg. Da kan veien være svært kort til realisering, dersom krisepenger kommer på bordet.

Investeringer i solenergi er også en vei til å skape grønne arbeidsplasser, som er tilpasset et samfunn med lave utslipp. Selv om strømprisene nå er lave, og vi har overskudd, så trenger vi mange titalls TWh ny fornybar energi i årene som kommer for å nå nødvendige klimamål. Potensialet i solenergi er derfor et vi bør utnytte, både til å skape mest mulig fornybar energi, og skape de nye arbeidsplassene.

Vi vil invitere til et webinar, der vi belyser kommunenes mulighet til å bruke krisemidler til å komme videre med sine klimamål, bygge opp under lokalt næringsliv, og skape det grønne skiftet.

Program:

 • Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen
  Hvordan preger koronakrisen solenergibransjen? Hvilke tiltak kan avhjelpe nasjonalt, og hvordan kan kommuner bidra lokalt?
 • Natalie A. Golis, fylkesvaraordfører i Vestland
  Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør i det grønne skiftet.
 • Knut Vindenes, Bergen Høyre
  Når næringslivet sliter, har vi sjansen til omstilling
 • Asbjørn Orheim Stoveland, Sweco
  Hvordan bruke konsulenter til en rask kartlegging av egne tak.
 • Steinar Sundberg, UiB
  Hvordan ser anbudskrav ut til et anlegg som sikrer god kvalitet og seriøse leverandører, og ikke bare lavest mulig pris?
 • Spørsmål fra publikum.

Opptak fra webinaret finner du her!

Videre lesning:

Solenergiklyngen er ute med veileder for offentlige aktører som vil investere i solenergi. Hør også podcast med erfaringer fra Aurskog-Høland kommune.

Natalia A. Golis i BT: Krisemidler i det grønne skiftet.

UiB med første solenergianlegg på campus.

Webinaret arrangeres i samarbeid med bGreen: Bergens grønne næringsklynge.