Innovasjons- og arbeidsgrupper

Mye av innovasjonsarbeidet er organisert i innovasjons- og arbeidsgrupper som ledes av partnerne selv. Disse er kun åpne for partnerne og møtene annonseres i god tid til de som har vist interesse.

Oversikt over innovasjonsgruppene;

Energisystemer og -lagring. Ledes av Eltek og Multiconsult. Kontakt i klyngeteamet: Barbro

Bygningsintegrerte systemer (BIPV). Ledes av IFE og Asplan Viak. Kontakt i klyngeteamet: Ola

Internasjonalisering. Ledes av Multiconsult og Scatec Solar. Kontakt i klyngeteamet: Trine

Solvarme. Ledes av Catch Solar, Ressurs og miljø og Aventa Solar. Kontakt i klyngeteamet: Inger

Flytende sol. Kontakt i klyngeteamet: Inger

Off-grid. Kontakt i klyngeteamet: Trine

Samfunnsgruppen. Ledes av Otovo. Kontakt i klyngeteamet: Barbro

I tillegg inviteres det jevnlige møter på spisse temaer som forretningsmodeller, solstrøm i nettet osv.

Ta kontakt med oss i administrasjonen hvis du vil vite mer.

Samfunnsgruppen er opprettet etter ønske fra strategisamlingen på Refsnes. Les mer om samfunnsgruppen i notatet Samfunnsgruppe for solenergi formål og bruttoliste med oppgaver her  Kom gjerne med innspill. Ta kontakt med Andreas Thorsheim i Otovo om du vil vite mer athornor@otovo.com eller Trine trine@solenergiklyngen.no