Reiser Norges største solenergipark

Det nye solcelleanlegget til Romerike Avfallsforedling (ROAF) dekker et område sju mål, på Berger i Lillestrøm kommune.

Podcast: Wattero, og mikronettverk i flyktningleirer

Koronapandemien endrer forutsetninger for de aller fleste bedrifter. For Wattero ble nedstegningen i mars 2020 til hinder nye prosjekter i [...]

Podcast: Bjørn Thorud og fornybart Svalbard

Svalbard ligger langt mot nord, med permafrost og urørt natur. Men arktiske strøk er allerede sterkt preget av klimaendringene, med [...]

Podcast: Blockchain og sol — hype eller framtida?

Kan blockchain og AI være relevant for solenergibransjen? Vil en overgang til mer digital og distribuert energi og bokføring være [...]

Podcast: Solenergi i borettslag?

Solceller på taket gjør deg til plusskunde, slik at du kan bruke strømmen selv, og selge det du ikke bruker, [...]

Solenergi på industritak i Ghana med Empower New Energy

Empower New Energy har nå kommet i mål med et prosjekt i Ghana, sammen med Miniplast ltd. og Stella Futura. [...]

Load More Posts