Off-grids prosjektet «Making a better impact»

Med dette prosjektet ønsker vi å kartlegge hva som skal til for å utløse markedspotensialet for norske off-gridsselskaper som jobber [...]

Flytende sol: testsenter og muligheten for et nytt norsk industrieventyr

Det skjer mye innen flytende sol om dagen, både nasjonalt og internasjonalt. I Solenergiklyngen har vi fått flere nye partnere [...]

Solenergiklyngen søker EU-midler

Solenergiklyngen leverte denne uken en H2020 søknad sammen med klyngepartnere fra blant annet Litauen, Finland, Sverige, Frankrike, Spania, Bulgaria og [...]

Veikart for den norske solbransjen mot 2030 

Veikart ‘Sol mot 2030’ er et prosjekt i regi av Solenergiklyngens partnere & FME SUSOLTECH og viser vei for norsk [...]

Innos AS vant prestisjepris

Solenergiselskapet Innos AS er tildelt «Top Business Model»-prisen av det tyske PV-magasinet for sin snøsmeltingsteknologi Weight Watcher.

Solenergiklyngen utvider fagstaben

Med tre nyansettelser legger Solenergiklyngen opp til enda høyere aktivitet – med økt synlighet – og enda større fokus på markedsutvikling.

Load More Posts