Loading...

Utslippsfri montasje av solpaneler

Norsk Solstrøm har utviklet et montasjesystem i impregnert trevirke. Karbonavtrykket er tilnærmet lik null.

Shaping the future of energy

– Two years ago we decided to participate in shaping the future of energy, not just continue business as usual, says Hanne Wigum at Equinor.

Keeping up the fight

In 2007 REC Solar enjoyed a 20 per cent share of the world market. Trying to keep it up REC Solar moved from Norway to Singapore.

Finansnæringen bidrar til grønn omstilling

Ved å gjøre bærekraftige investeringer enda mer lønnsomme skal finansnæringen bidra til at næringslivet når sine klimamål.

Vil gjøre plusskunde-hverdagen bedre

Et bedre samspill mellom leverandører og nettselskap vil gjøre det lettere for deres felles kunder å nyttiggjøre seg av ny teknologi.

Solenergiklyngen inn i nytt samarbeid om industriutvikling

10.oktober skrev seks partnere bestående av klynger og akademiske institusjoner under en MoU-avtale for å samarbeide om et nytt økosystem [...]

Load More Posts