Solenergiklyngen

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet. Klyngen bygger på nettverket som ble etablert i 2013.

Målet er å styrke klyngens innovasjonsevne og konkurransekraft og ta en større andel av det globale markedet. Klyngeprosjektet vil gir ressurser for et løft for solbransjen over 3 år fra høsten 2016.

Innovasjons- og arbeidsgrupper:

Mye av innovasjonsarbeidet er organisert i innovasjons- og arbeidsgrupper som ledes av partnerne selv. Disse er kun åpne for partnerne og møtene annonseres i god tid til de som har vist interesse.

Oversikt over innovasjonsgruppene;

Energisystemer og -lagring. Ledes av Eltek og Multiconsult. Kontakt i klyngeteamet: Barbro

Bygningsintegrerte systemer (BIPV). Ledes av IFE og Asplan Viak. Kontakt i klyngeteamet: Ola

Internasjonalisering. Ledes av Multiconsult og Scatec Solar. Kontakt i klyngeteamet: Trine

Solvarme. Ledes av Catch Solar, Ressurs og miljø og Aventa Solar. Kontakt i klyngeteamet: Inger

Flytende sol. Kontakt i klyngeteamet: Inger

Off-grid. Kontakt i klyngeteamet: Trine

Samfunnsgruppen. Ledes av Otovo. Kontakt i klyngeteamet: Barbro

I tillegg inviteres det jevnlige møter på spisse temaer som forretningsmodeller, solstrøm i nettet osv.

Ta kontakt med oss i administrasjonen hvis du vil vite mer.

Samfunnsgruppen er opprettet etter ønske fra strategisamlingen på Refsnes. Les mer om samfunnsgruppen i notatet Samfunnsgruppe for solenergi formål og bruttoliste med oppgaver her  Kom gjerne med innspill. Ta kontakt med Andreas Thorsheim i Otovo om du vil vite mer athornor@otovo.com eller Trine trine@solenergiklyngen.no

VISJON

En sterk norsk solenerginæring og leverandørindustri skal være markedsvinnere nasjonalt og internasjonalt.

HOVEDMÅL

Økt verdiskapning blant bedriftene i Solenergiklyngen nasjonalt og internasjonalt. Dette gjennom forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon, kompetanse, posisjonering og internasjonalisering.

DELMÅL

1. Styrke samhandlingen mellom klyngens aktører for økt tillit.
2. Styrke FoUoI-evne hos bedriftene.
3. Styrke markedskompetansen hos bedriftene og det norske markedets kunnskap om solenergi.
4. Øke markedsstyrt innovasjonssamarbeid.
5. Styrke Solenergiklyngens posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Identifiserte markedsområder

Solenergiklyngen har identifisert fem markedsområder med vekstpotensial for klyngen. Det er potensial for økt verdiskaping nasjonalt og internasjonalt innen disse områdene:

  • Bærekraftig produksjon
  • Bygningsintegrerte løsninger
  • Mikrodistribusjon
  • Energisystemer
  • Energitjenester

Klyngens mål og strategier skal bidra til et løft i næringen innen alle disse områdene. Klyngeprosjektet vil bygge varige strukturer og kompetanse som styrker bedriftene i arbeidet for å ta større markedsandeler nasjonalt og internasjonalt. Det lages arbeidsgrupper for hvert område.

Aktørbildet

Solenergiklyngen av 58 bedrifter, 9 FOU aktører og samarbeidspartnere over hele landet.

I kjernegruppen: Elkem Solar/REC, Scatec, Scatec Solar, Eltek, Multiconsult, FUSEN, Solcellespesialisten, Asplan Viak, IFE, GEC, Teknova.

Kontraktspartner: Kunnskapsbyen Lillestrøm avd. OREEC.

Se mer om Solenergiklyngen her

Eller last ned flyeren her!

Kontakt

Trine Kopstad Berentsen

Epost: trine@solenergiklyngen.no
Telefon: 93 01 48 01

Daglig leder / CEO