Solenergiklyngen

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet. Klyngen bygger på nettverket som ble etablert i 2013.

Målet er å styrke klyngens innovasjonsevne og konkurransekraft og ta en større andel av det globale markedet. Klyngeprosjektet vil gir ressurser for et løft for solbransjen over 3 år fra høsten 2016.

Innovasjons- og arbeidsgrupper

Solenergiklyngens partnere

Bli partner

VISJON

En sterk norsk solenerginæring og leverandørindustri skal være markedsvinnere nasjonalt og internasjonalt.

HOVEDMÅL

Økt verdiskapning blant bedriftene i Solenergiklyngen nasjonalt og internasjonalt. Dette gjennom forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon, kompetanse, posisjonering og internasjonalisering.

DELMÅL

1. Styrke samhandlingen mellom klyngens aktører for økt tillit.
2. Styrke FoUoI-evne hos bedriftene.
3. Styrke markedskompetansen hos bedriftene og det norske markedets kunnskap om solenergi.
4. Øke markedsstyrt innovasjonssamarbeid.
5. Styrke Solenergiklyngens posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Identifiserte markedsområder

Solenergiklyngen har identifisert fem markedsområder med vekstpotensial for klyngen. Det er potensial for økt verdiskaping nasjonalt og internasjonalt innen disse områdene:

  • Bærekraftig produksjon
  • Bygningsintegrerte løsninger
  • Mikrodistribusjon
  • Energisystemer
  • Energitjenester

Klyngens mål og strategier skal bidra til et løft i næringen innen alle disse områdene. Klyngeprosjektet vil bygge varige strukturer og kompetanse som styrker bedriftene i arbeidet for å ta større markedsandeler nasjonalt og internasjonalt. Det lages arbeidsgrupper for hvert område.

Aktørbildet

Solenergiklyngen av 58 bedrifter, 9 FOU aktører og samarbeidspartnere over hele landet.

I kjernegruppen: Elkem Solar/REC, Scatec, Scatec Solar, Eltek, Multiconsult, FUSEN, Solcellespesialisten, Asplan Viak, IFE, GEC, Teknova.

Kontraktspartner: Kunnskapsbyen Lillestrøm avd. OREEC.

Se mer om Solenergiklyngen her

Eller last ned flyeren her!

Kontakt

Trine Kopstad Berentsen

Epost: trine@solenergiklyngen.no
Telefon: 93 01 48 01

Daglig leder / CEO