Rapporter fra Solenergiklyngen

Utbygging av solkraft i Norge, 2004-2017.

Se markedsrapport Solceller markedstall 2018

Se markedsrapport Solvarme 2018

Se rapporten BIPV i Norge 2018

Se markedsrapporten for 2017 «Solcellesystemer og sol i systemet»