CleanTuesday: Solvarme og arkitektur! Estetikk, lønnsomhet og nullutslipp!

Cleantuesday er en uformell møteplass med korte faglige innlegg og mingling med lett servering. Vi setter fokus på solvarme for arkitekter og entreprenører og andre interesserte. Vi ønsker å belyse og svare på spørsmål rundt estetikk, bygningsmaterialer, livssyklus og kostnad. […]

CleanTuesday: Solvarme og arkitektur! Estetikk, lønnsomhet og nullutslipp! Copy

Cleantuesday er en uformell møteplass med korte faglige innlegg og mingling med lett servering. Vi setter fokus på solvarme for arkitekter og entreprenører og andre interesserte. Vi ønsker å belyse og svare på spørsmål rundt estetikk, bygningsmaterialer, livssyklus og kostnad. […]

CleanTuesday: Sol og brannsikkerhet

Vi setter fokus på sol og brannsikkerhet