Offentlig risikoavlastning

Er du klyngepartner og søker offentlig risikoavlastning til dine utviklingsprosjekt? Ta kontakt med våre kompetansemeglere Barbro (barbro@kunnskapsbyen.no) og Ola (ola@kunnskapsbyen.no).

Under har vi samlet en kort beskrivelse noen av de mest aktuelle virkemidlene. Ønsker du hjelp til å finne frem er vi her for klyngepartnerne.

FORREGION

Forskningsrådets program FORREGION skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. Det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn. Solenergiklyngen har dette for Oslo og Akershus

Mer om FORREGION finner du på Forskningsrådets sider

Innovasjonsrammen

Innovasjonsrammen er et virkemiddel fra Innovasjon Norge for prosjekter i tidlig fase av en innovasjonsprosess. Prosjektene som er aktuelle for innovasjonsrammen skal være basert på et reelt samarbeid mellom to eller flere bedrifter og skal utvikle en ide om en innovasjon som både har en nyhetsverdi og forventes å ha et forretningsmessig potensial.

Gjennom Innovasjonsrammen vil Innovasjon Norge stimulere små og mellomstore klyngebedrifter til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter.

Mer om Innovasjonsrammen finner du hos Innovasjon Norges.

SkatteFUNN

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Mer om SkateFUNN

Andre relevante ordninger:

Videre finner du noen utlysninger med tidsfrister, men denne listen er ikke komplett. Har du som klyngepartner noe du ønsker å diskutere og søker offentlig risikoavlastning til ditt prosjekt ta kontakt med våre kompetansemeglere.