Komiteen jobber med å ivareta norske interesser, når internasjonale og europeiske standarder for fotovoltaisk omdanning av solenergi til elektrisk energi, er vedtatt. Arbeidsområdet dekker alle elementene i det fotovoltaiske energisystemet. Det inkluderer alt fra fagområdet innstråling på solcellen til grensesnittet mot energisystemet.

Les mer om NEK 82 her

Dersom du har spørsmål angående standarder eller arbeid som gjelder PV systemer kan du kontakt med  keron@solenergiklyngen.no