Solenergiklyngen er glad for beslutningen om å ikke skattlegge solkunder og ser på dette som en seier for folk og for bransjen 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum skrev, fredag 8.mars, i en pressemelding at det er viktig at skattereglene for husholdninger som selger overskuddsstrøm ikke gjøres mer krevende enn nødvendig. Videre sier Vedum at for 2023 og tidligere vil Skatteetaten unnlate å skattlegge inntekter fra solenergi i private hjem. Regjeringen tar sikte på å legge frem egne regler i statsbudsjettet for 2025. Skatteetaten kom også med innspill til Finansdepartementet, og departementet sier altså «ja» til at inntekter fra solenergi fra anlegg på privatbolig blir skattefri i 2023 og eventuelt tidligere år. 

Kilde: NTB 

Les hele pressemeldingen fra her