– Bruk International Cleantech Network

– Som OREEC-medlem er du også medlem av det globale cleantech-nettverket ICN, sier Alexandra Almasi. Hun er ICNs hovedkontakt hos OREEC.

– Bruk International Cleantech Network
Viste du at OREEC er medlem av et globalt nettverk av klynger som alle jobber innfor miljøteknologi og fornybar energi? Dette gir også fordeler til OREECs partnere.
International Cleantech Network (ICN) er et nettverk av 13 cleantech-klynger fra hele verden som jobber aktivt sammen til å skape internasjonale forretningsmuligheter for deres regionale partnere. Dette åpner gode samarbeidsmuligheter for OREEC-partnerskapet. Gjennom dette samarbeidet er også hver OREEC-partner partner i alle klyngene i ICN.
Nettverket har en tjeneste kalt ICN Passport, som også gir norske partnere mulighet til å få informasjon om markedsmuligheter i hver region som er representert i ICN-nettverket.
– Gjennom ICN kan vi også skaffe norske bedrifter kontorplass for noe uker gjennom nettverket, vel og merke dersom formålet med reisen er å undersøke mulighetene for forretningsutvikling i disse landene, forteller prosjektleder Alexandra Almasi, som er ICNs hovedkontakt hos OREEC.
ICN består av 13 klynger:
• OREEC – Norge
• CLEAN – Danmark
• TWEED – Belgia
• Sustainable Business Hub – Sverige
• Renewable Energy Hamburg – Tyskland
• Tenerrdis – Frankerike
• Green Tech Cluster – Østerrike
• Cleantech Delta – Nederland
• Lombardy Energy Cluster – Italia
• Sakishima Smart Community Alliance – Japan
• Research Triangle Cleantech Cluster – USA
• Green Cape – Sør Afrika
• Écotech Québec – Canada

Hvis du ser etter partnere fra et av disse landene, eller hvis du er interessert i å høre om markedsmulighetene for din teknologi/tjeneste der, vil ICN-nettverket og OREEC gjerne støtte deg.
– Det er bare å ta kontakt, sier prosjektleder Alexandra Almasi.

English EN Norsk bokmål NO