Snart kan du kjøpe strøm fra naboens Tesla

For å unngå dyr effekttariff om ettermiddagen kan det snart bli lønnsomt å kjøpe strøm fra naboens elbil, ifølge NVE-direktør Per Sanderud.

Innføring av effekttariffer kan heve strømprisen om ettermiddagen så mye at det kan bli lønnsomt å kjøpe strøm fra naboens elbil.

Norges vassdrags- og energidirektør Per Sanderud skisserte dette som tenkelig scenario, da han i morgens holdt foredrag på Energi Norges Vinterkonferanse i Helsinki.
Digitalisering, kombinert med stadig større innslag av solenergi og vindkraft, vil være de sentrale endringsdriverne i kraftmarkedet, påpekte han.

– Kunden kommer til å bestemme. Vi har kalt 2017 digitaliseringens år. Det er sikkert bare det første i en rad av digitaliseringsår i denne bransjen. I år skal vi rulle ut 1,5 millioner AMS-målere og El-huben skal starte opp 23. oktober. Dette er en grunnleggende infrastruktur som gjør at kundeadferden framover kan bli annerledes enn det vi klarer å forutse i dag, fordi kundene får flere valgmuligheter, sa Sanderud.

Dyr strøm om ettermiddagen
Han viste til at det nå legges til rette for en infrastruktur som gjør at utviklingen i større grad legges i hendene til forbrukerne. Sanderud fortalte også at NVE vil innføre effekttariffer for å få ned strømforbruket mellom klokken 16 og 18 på ettermiddagen.
– Det er ikke vanskelig å se for seg en framtid hvor du som ønsker å bruke strøm mellom klokken fire og seks, for å unngå våre effekttariffer, vil kjøpe strøm på nettet av naboen fra Teslaen som står i garasjen. Biler står 96 prosent stille i løpet av et år. Vi kommer snart til å ha mer effekt i bilene i enn all oljefyren vi har i dag. Det er vanskelig å se hvorfor man ikke skal bruke det effektpotensialet på en eller annen konstruktiv måte. Det er ikke sikkert nettselskaper eller andre blir blandet inn i det, sa Sanderud.

Solbransjen vil samarbeide
Trine Kopstad Berentsen, som er daglig leder i Solenergiklyngen, er klar på at aktørene innenfor de nye, innovative næringene i solbransjen i Norge, er åpne for et samarbeid med den tradisjonelle kraftbransjen.
– Sol er ikke lenger et hår i suppa, men en muliggjører for blockchain og andre nye teknologier som vi nå ser på vei inn, påpeker hun.
Berentsen forteller at solbransjen lenge har vært opptatt av de store endringene som pågår i kraftmarkedet.
– Dette har vi sett ville komme. Nå må også de se store kraftaktørene ta disse store endringene innover seg, og begynne å samarbeide med de nye aktørene, sier hun.

English EN Norsk bokmål NO