Markerer internasjonal solsatsing

Solenergiklyngen skal representere den norske solenergibransjen under verdens største solindustrimesse, i München 31. mai til 2.juni.

Den norske Arena Solenergiklyngen skal representere norsk solenergibransje ved verdens største internasjonale messe for solindustrien, i München 31. mai til 2.juni.

Intersolar i München er verdens største møteplass for aktører innen solstrøm, energilagring og fornybar oppvarming. Parallelt med Intersolar arrangeres Europas største utstillingsmesse for batterier og energilagringssystemer.
– Målet er å bidra til at norsk solenergibransje får vist fram sine løsninger til et voksende internasjonalt marked, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen.
Solenergiklyngen består av 57 bedrifter, i tillegg til ni kunnskaps- og utviklingsmiljøer. De store, norske solenergiaktørene Elkem Solar/REC, Scatec Solar, Eltek, Multiconsult, FUSEN, Solcellespesialisten, Asplan Viak, IFE, GEC, Teknova, er alle med på laget.

Energiinvesteringene går til sol
Solenergiklyngen har siden starten høsten 2016 identifisert fem markedsområder de mener har et stort vekstpotensial både nasjonalt og internasjonalt. Disse områdene er bærekraftig produksjon og innovasjon i hele verdikjeden, bygningsintegrerte løsninger, lokal mikrodistribusjon, energisystemer for lagring og smartgrids, og energitjenester.
– Prognosene tilsier at så mye som 50 prosent av de internasjonale energiinvesteringene frem mot 2025 vil være knyttet til solenergi. En felles deltakelse på denne internasjonale messen vil derfor markere vår internasjonale satsning der Norge bidrar til nye, grønne arbeidsplasser og grønn vekst, sier Trine Kopstad Berentsen.

Grønt fotavtrykk
Bruk av norsk vannkraft i industrien kan også gi et konkurransefortrinn.
– Økende vektlegging av miljø og bærekraft har gitt Norge en unik mulighet til a produsere produkter og tjenester med lavt CO2-avtrykk på grunn av vannkraften vår, sier Berentsen.

Arena Solenergiklyngen består av 57 bedrifter og ni partnere innen forskning og utdanning, samt tolv utviklingsaktører. Klyngen skal bidra til at norsk solenergibransje blir en sterk bidragsyter til løsninger for ren energi, grønne arbeidsplasser og teknologiutvikling. Arena Solenergiklyngen fikk klyngestatus høsten 2016, og inngår i Arena-programmet som eies av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

English EN Norsk bokmål NO