En halv million til innovasjonssamarbeid

Innovasjon Norge har tildelt Soleenergiklyngen en innovasjonsramme på halv million kroner til å finansiere tidligfase samarbeidsprosjekter.

Innovasjon Norge har tildelt Solenergiklyngen en innovasjonsramme på halv million kroner til å finansiere tidligfase samarbeidsprosjekter.

– Innovasjonsrammen vil gi innovasjonsarbeidet i klyngen et boost, mener klyngeleder Trine Kopstad Berentsen.
Hun forteller at at midlene fra Innovasjon Norge skal brukes til å utløse innovasjon gjennom samarbeid.
– Det har vært enkelt å mobilisere klyngemedlemmene. Vi har hatt et godt utvalg av ideer å velge mellom. Konkurransen mellom ideene blir derfor hard og kun de beste vil kunne få tildeling, sier Berentsen.
I sin søknad viste klyngen til sju ulike prosjekter som ikke vil bli igangsatt uten slik støtte. Eksempelprosjektene vil alle kunne bidra til å nå noen av FNs mål for bærekraftig utvikling.

Oppretter prosjektgruppe
Styret i klyngen vil opprette en gruppe som vurderer prosjektene. Det vil være styret i klyngen som foreta endelig innstilling til Innovasjon om tildeling til det enkelte prosjekt. Dette vil bli gjort innen utgangen av september. Klyngens strategi vil ligge til grunn for prioriteringen som vil bli gjort. Øvrige kriterier for prioritering vil være:

  • At idéen vanskelig kan få støtte fra andre virkemidler
  • At idéen angår et problem som ikke allerede er løst og at idéen representerer stor innovasjonshøyde og verdiskapingspotensial
  • At idéen er bærekraftig og bidrar til lavere CO2 avtrykk

Søknadsfrist 1. september
Søknad for slike prosjekt må foreligge innen 1. september. Krav om egeninnsats vil følge ordinære krav fra Innovasjon Norge. Det stilles krav til at midlene kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår, hvorav minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen. Midlene kan brukes til:

  • Fortudier (mobilisering) som skal bidra til å få frem ideer til nye produkter, tjenester, bruksområder og produksjonsmetoder. Med forstudiens avklaringer skal en være beredt til å søke om utviklingsmidler fra andre ordninger.
  • Forprosjekteet (konseptualisering) er idè- og prosjektutvikling på områder med stor innovasjonshøyde innenfor teknologi, prosess, tjeneste eller forretningsmodellering.

For mer informasjon om ordningen og søknadsskjema kontakt:
Ola Rostad ola@tretorget.no / +47 9115 3636
klyngeleder Trine Kopstad Berentsen Trine@kunnskapsbyen.no / +47 930 14 801

English EN Norsk bokmål NO