Scatec Solar Innovation Challenge

Har du en idé som kan skape bedre, billigere og enklere solenergiløsninger? Da er Scatec Solar Innovation Challenge noe for deg.

Har du en uforløst idé som kan bidra til å skape bedre, billigere og enklere solenergiløsninger? Da er Scatec Solar Innovation Challenge noe for deg. 

Målet er å skape en arena for å identifisere, diskutere og utvikle konkrete ideer i fellesskap. Scatec Solar samarbeider med Norwegian Energy Partners, Solenergiklyngen, Innovasjon Norge og Multiconsult om det nye innovasjonstiltaket.

De som leverer de mest interessante innspillene vil bli invitert til å drøfte disse i et møte 29. september. Der vil også Scatec Solar presentere sine utfordringer. SINTEF, IFE og Innovasjon Norge vil dessuten diskutere mulighetsrommet for solindustrien og finansieringsløsninger for nye produkter og tjenester.

Innovasjonsgrep for solenergi

Scatec Solar er en uavhengig norsk utvikler, eier, utbygger, drifter av solenergi. Selskapet som har hovedkontor i Oslo, opererer en global virksomhet.

Som utbygger og kjøper av utstyr og tjenester til solenergi ser Scatec Solar mange spennende muligheter. Nå går utfordringen til norsk leverandørindustri om å være med på å utvikle nye innovative løsninger for solenergiindustrien.

For egen del er Scatec Solar spesielt opptatt av drift og vedlikehold, samt systemløsninger i tilknytning til solenergiproduksjon.

Siste frist 30. august

Frist for innsending av ideer, løsninger eller forslag er 30. august 2017.

Beskrivelsen skal ikke være lenger enn en A4-side. Den må inneholde navn på forslagsstilleren, tittel, bedriftsnavn, e-postadresse og telefon. Du må beskrivelse status for utviklingen av løsningen din, om den har vært i bruk i andre industrier eller i solenergiindustrien, om den er ferdigutviklet eller er på et tidlig stadium av produktutviklingen – og hvordan den kan utvikles og realiseres.

Ta også med en kort beskrivelse av bedriften. Du kan legge ved bilder, brosjyrer og presentasjoner dersom du ønsker det.

Mer om Scatec Solar innovation Challenge her

Spørsmål om Scatec Solar Innovation Challenge kan rettes til:

Terje Melaa

SVP Technology Solutions

terje.melaa@scatecsolar.com / tel +47  908 30 952

English EN Norsk bokmål NO