ProblemSolvers Sol og Energi

ProblemSolvers er et seks ukers innovasjonsprogram hvor deltakerne skal finne nye forretningsmuligheter ved å utforske forskjellige bransjer. Denne gangen er det sol- og energibransjen som står for tur.

50.000 jobber i oljeindustrien har forsvunnet siden 2014, og mange må se seg om etter nye muligheter. Programmet gir deltakerne innsikt i bransjens teknologi og marked, samt at deltakerne bygger et solid nettverk inn mot bransjen.
I samarbeid med Solenergiklyngens medlemsbedrifter skal 20 deltakere utforske bransjen for å finne potensiale for innovasjon. Hovedvekt i programmet ligger på ideutvikling, forretningsmodellering, og testing mot markedet. I starten av programmet blir deltakerne utplassert hos medlemsbedriftene for å lære om bedriftens utfordringer og hvor de ser rom for innovasjon. Deltakerne vil også få innføring i bedriftsetablering, og for deltakerne kan programmet være et springbrett inn i egen oppstartsbedrift.
– Det er veldig bra at vi har fått til dette samarbeidet med Kjeller Innovasjon og ProglemSolvers. Måler er å få opp nye ideer og løsninger til solbransjen gjennom metodikken design thinking. Vi vil rekruttere ingeniører/teknologer til programmet, som vil sitte i team på 2-3 over en 6 ukers periode. De skal besøke bedrifter i Solenergiklyngen og bruke deres utfordringer som case for å skape nye løsninger, sier Trine K. Berentsen, daglig leder i solenergiklyngen.
Solenergiklyngen har invitert partnere sine til å stille som industripartnere som skal brukes som case. Scatec Solar var den første å takke ja.
For solenergiklyngen er dette et ledd i en langsiktig strategi for å jobbe med økt innovasjonstakt for i partnerskapet. Programmet blir en del av innovasjonsmetodikken for klyngen. Som en del av dette gjennomfører vi en Cleantuesday 12. september om Solbransjens utvikling med korte faglige innlegg med påfølgende mingling.

English EN Norsk bokmål NO