ProblemSolvers er et seks ukers innovasjonsprogram hvor deltakerne skal finne nye forretningsmuligheter ved å utforske forskjellige bransjer. Denne gangen er det sol- og energibransjen som står for tur.

50.000 jobber i oljeindustrien har forsvunnet siden 2014, og mange må se seg om etter nye muligheter. Programmet gir deltakerne innsikt i bransjens teknologi og marked, samt at deltakerne bygger et solid nettverk inn mot bransjen.
I samarbeid med Solenergiklyngens medlemsbedrifter skal 20 deltakere utforske bransjen for å finne potensiale for innovasjon. Hovedvekt i programmet ligger på ideutvikling, forretningsmodellering, og testing mot markedet. I starten av programmet blir deltakerne utplassert hos medlemsbedriftene for å lære om bedriftens utfordringer og hvor de ser rom for innovasjon. Deltakerne vil også få innføring i bedriftsetablering, og for deltakerne kan programmet være et springbrett inn i egen oppstartsbedrift.
– Det er veldig bra at vi har fått til dette samarbeidet med Kjeller Innovasjon og ProglemSolvers. Måler er å få opp nye ideer og løsninger til solbransjen gjennom metodikken design thinking. Vi vil rekruttere ingeniører/teknologer til programmet, som vil sitte i team på 2-3 over en 6 ukers periode. De skal besøke bedrifter i Solenergiklyngen og bruke deres utfordringer som case for å skape nye løsninger, sier Trine K. Berentsen, daglig leder i solenergiklyngen.
Solenergiklyngen har invitert partnere sine til å stille som industripartnere som skal brukes som case. Scatec Solar var den første å takke ja.
For solenergiklyngen er dette et ledd i en langsiktig strategi for å jobbe med økt innovasjonstakt for i partnerskapet. Programmet blir en del av innovasjonsmetodikken for klyngen. Som en del av dette gjennomfører vi en Cleantuesday 12. september om Solbransjens utvikling med korte faglige innlegg med påfølgende mingling.