Sola også en del av et elektrisk Norge

Norsk solcelleanlegg: Rehabilitering av Økern sykehjem, Oslo (foto: Tove Lauluten, FutureBuilt).

Solenergiklyngen, Solenergiforeningen og Bjørn Thorud i Multiconsult peker på at EnergiNorge i sitt veikart for grønn vekst ser helt bort fra solkraft.