Sola også en del av et elektrisk Norge

Solenergiklyngen, Solenergiforeningen og Bjørn Thorud i Multiconsult peker på at EnergiNorge i sitt veikart for grønn vekst ser helt bort fra solkraft.
Norsk solcelleanlegg: Rehabilitering av Økern sykehjem, Oslo (foto: Tove Lauluten, FutureBuilt).

Et innlegg fra Bjørn Thorud i Multiconsult, Solenergiforeningen og Solenergiklyngen peker på at EnergiNorge i sitt veikart for grønn vekst ser helt bort fra solkraft og glemmer å nevne at Norge også er i en særstilling når det gjelder solenergi.

Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, svarer på innlegget i Energi og Klima: “Visjonen om Norge som fullelektrifisert samfunn i 2050 er ambisiøs og større enn hva veikartet alene klarer å levere. Derfor hilser vi velkommen alle som vil bidra. Ingen vet med sikkerhet hvordan ulike energikilder, batterier, smarte strømnett og markedsmodeller vil utvikle seg de kommende tiårene. Det vi kan være enige om, er at sol kommer til å spille en større rolle også i Norge”. (Les hele innlegget i Energi og Klima).

Svaret åpner for samarbeid og det er Solenergiklyngen alltid glad i. Sekretariat vil følge opp Oluf Ulseths invitasjon til dialog.

English EN Norsk bokmål NO