Kiwi Dalgård løfter solbransjen

Fremtidens Kiwi-butikk er allerede innviet – på Dalgård i Trondheim. Butikken er i stor grad selvforsynt med energi, fra solkraft og et termisk varmeanlegg.

Fremtidens Kiwi-butikk er allerede innviet – på Dalgård i Trondheim. Butikken er i stor grad selvforsynt med energi, fra solkraft og et termisk varmeanlegg.

Eiendomssjef Ivar Sølberg i Norgesgruppen Eiendom Midt-Norge, daglig leder Tommy Strömberg i Innos, adm. dir Nils-Kristian Nakstad i ENOVA, daglig leder Thor-Christian Tuv i FUSen og prosjektleder Geir Fikke i FUSen feirer åpningen av det nye solenergianlegget.

Det bygningsintegrerte solcellesystemet (BIPV) på butikken er helt unikt i Norge. Det er benyttet tynnfilm og krystallinsk teknologi, på tak og fasade. Anlegget har en samlet installert effekt 81,8 kWp, noe som er nok til å dekke årsforbruket til to-tre eneboliger.
I tillegg til solenergien, har butikken også bergvarme og varmegjenvinning fra butikkens kjøle- og frysedisker. Den samlede energiproduksjonen er ofte større enn det butikken trenger. Dermed blir den også energileverandør til nabolaget.

Unik læringsarena
En hel fasade er dekket av moduler som er en del av et prosjektsamarbeid med Sintef, NTNU og Innovasjon Norge. Fasaden er dekket av svarte krystallinske solpaneler fra Innos og tynnfilm.
Prosjektpartnere skal måle energiproduksjonen og studere hvordan man kan bygge videre på dette.
– Prosjektet bryter tekniske barrierer i Norge, og skaper grobunn for mye og ny læring, sier Thor-Christian Tuv i FUSen.

Lader for bil og sykkel
Utenfor er det avsatt areal til Fortum som har satt opp to hurtigladere for elbil. Det kommer også to hurtigladestasjoner for elsykler, forteller eiendomssjef Ivar Sølberg i Norgesgruppen Eiendom Midt-Norge.
Enova har støttet prosjektet på Dalgård. ENOVA-sjef Nils-Kristian Nakstad betrakter den nye KIWI-butikken er et godt eksempel på at Norgesgruppen går foran og viser vei for effektiv energibruk og klimatiltak.

English EN Norsk bokmål NO