Ingeniørene som deltar på Solenergiklyngens og Kjeller Innovasjons innovasjonscamp «Sol og energi», har besøkt Eltek.

Carl Christian Strømberg fortalte hvordan han har bygget opp selskapet Solcellespesialisten.

Hos teknologiselskapet i Drammen fikk innovasjonsgruppen møte markedsdirektør Morten Schøyen og forskningsdirektør Ole Jakob Sørdalen. De åpnet testlaben for ingeniørene og lot dem få innsikt i Elteks produkter og systemer.
Sørdalen og Schøyen ga også en innføring i hvordan selskapet jobber – blant annet innen telekom, der solsystemer også inngår som en av teknologiene.
Eltek er en av kjernepartnerne i klyngen, og leder blant annet innovasjonsgruppen på energisystemer og lagring. Selskapet bidrar også aktiv i internasjonaliseringsarbeidet.
Standardisering er en av de utfordring for solbransjen, mener Eltek-sjefen, som viste til at telekombransjen har kommet mye lenger på dette feltet. Her har solbransjen fortsatt et godt stykke å gå, påpekte duoen – som gjerne vil bidra innenfor dette området i Solenergiklyngen.
Innovasjonsgruppene har også besøkt en annen kjernepartner i klyngen, Solcellespesialisten i Fredrikstad, der de fikk møte selskapets grunnlegger og eier, Carl Christian Strømberg. Han orienterte om hvordan bedriften er bygget opp.
Han sørget også for å benytte sjansen til å gi ingeniørgruppen noen utfordringer med på veien, innen snølast, styringssystem for bygg og HMS-standardisering. Innen HMS ville han gjerne vite hva solenergibransjen kan lære av oljebransjen.
– Dette vil vi ta med oss videre i innovasjons-sprinter, som en del av det videre arbeidet i innovasjonscampen, forteller daglig leder i solenergiklyngen Trine Kopstad Berentsen.

«Sol og energi» er et seks ukers innovasjonsprogram for å utforske nye forretningsmuligheter. Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon står bak programmet, som støttes av Oslo og Akershus sitt regionale innovasjonsprogram.