Bygger ut norsk solenergi i Afrika

Solenergiklyngen går nå i spissen for en målrettet satsing på eksport av norsk solenergiteknologi til Afrika.

Solenergiklyngen går nå i spissen for en målrettet satsing på eksport av norsk solenergiteknologi og kompetanse til Afrika.

Flere norske bedrifter har allerede vært i Uganda for å posisjonere den norske energibransjen i Øst-Afrika. På bildet f.v. Stian Erichsen (NB Solar Africa), Joseph Mwangi (Innovasjon Norge), Stanislas Merlet (Multiconsult) and Tommy Engvik (Bright Products). Foto: Innovasjon Norge

– Partnerne våre har identifisert Afrika som det mest interessante markedet, opplyser Solenergiklyngens leder for internasjonalisering, Alexandra Maria Almasi, .
Hun forteller at Solenergiklyngen samarbeider med Norwegian-African Business Association (NABA), som har et stort nettverk i Afrika.

– Dette er en god samarbeidspartner som har stor innsikt i både kultur og strukturer i flere afrikanske land. Vi er i prosessen med å inngå en samarbeidsavtale med NABA om å forsterke innsatsen på fornybar energi, sier Almasi.

Samarbeider med de beste
Solenergiklyngen samarbeider også med Innovasjon Norges kontor i Sør-Afrika og Øst-Afrika. Det jobbes med å utvikle et Global Growth-program som skal øke forståelsen i bedriftene om hvordan de kan tilpasse sin forretningsmodell til Øst-Afrika. Utover dette har klyngen tett dialog med NORWEP som også jobber med prosjekter i Afrika.

– Norske solenergibedrifter må stå sammen for å ta en posisjon i eksportmarkedet, sier Alexandra Maria Almasi som er leder for internasjonalisering i Solenergiklyngen, her sammen med Sven Røst (t.v.) i Scatec, Oluf Ulseth i Energi Norge og Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Solenergiklyngen er opptatt av å levere gode tjenester til partnerbedriftene. Det kan likevel være en utfordring å møte behovene til de forskjellige bedriftene, som er svært ulike både i størrelse og utviklingsnivå.

– Vi har derfor valgt å forfølge to konkrete spor. Det første går på å etablere forretningsmodeller for off-grid solenergi, noe som er myntet på de mindre selskapene i klyngen. For de store, er å ta ned risiko for investeringer i Afrika et viktig fokusområde, forteller Almasi.

Må løfte i flokk
Hun er opptatt av den norske solenergibransjen skal få en solid internasjonal markedsposisjon. Danmark, Tyskland, USA, Kina og Japan har allerede tatt solide posisjoner fordi der er staten mye mer offensiv når det gjelder støtte ordninger for eksport.

– Det er viktig at de norske aktørene samarbeider for at Norge skal lykkes med å bli godt synlige i dette landskapet, understreker Alexandra Maria Almasi.

English EN Norsk bokmål NO