Solenergipionér rundet fem år

Solenergi FUSen er en veteran i solbransjen. Selskapet feiret sitt femårsjubileum med å invitere 50 samarbeidspartnere til å diskutere bærekraft.

Solenergi FUSen er en veteran i solbransjen. Fredag 9. februar feiret selskapet 5 årsjubileum, med å invitere 50 samarbeidspartnere til å diskutere bærekraft.

Gjestene var samlet på Håndverkeren Kurs og Konferansesenter i Oslo, for å hylle selve sjefsjubilanten, Thor Christian Tuv, som har vært med i sol-gamet lenge. Han grunnla Solenergi FUSen mens Norge fortsatt var et knøttlite solenergimarked.

Som solenergipionér har Thor Christian Tuv brøytet vei for andre. Han fortalte om historien til FUSen og takket de som var til stede, med å kvittere ut en takk til alle sammen for at de er med å bygge det bærekraftige samfunnet.

Profesjonell lederrolle
Daglig leder Trine Kopstad Berentsen, overbrakte en hilsen fra partnerne i Solenergiklyngen: – Fem år høres kanskje ikke så mye ut, men i denne bransjen er det en mannsalder.

Hun viste også til FUSens sentrale rolle i kommersialiseringen og profesjonaliseringen av bransjen, gjennom gode prosjekter og solide leveranser. Med viktige aktører som Norgesgruppen på laget, har dette vært svært viktig, understreket Berentsen.

– På vegne av våre over 70 partnere i Solenergiklyngen ønsker jeg å takke for innsatsen med å brøyte vei for norsk solnæring, sa hun.

Gjestene fikk hedersbevis
Asko har også vært en viktig klimabevisst samarbeidspartner for FUSen. Selskapet tar nå steget for å bli selvforsynt med fornybar energi, gjennom sol-, vind- og vannkraft. Asko har også bestilt ti av de første el-lastebilene fra Tesla.

Per Espen Stoknes, som er stortingsrepresentant for MDG, fortalte av det nå går den rette veien for solenergibransjen. Han pekte også på at bransjen, må forvente motstand fra alle de som har tjent penger i den tradisjonelle kraftbransjen – med mindre de klarer å se muligheter i en endret forretningsmodell og for å være med på reisen.

Avslutningsvis fikk alle bursdagsgjestene er bærekraftbevis – utformet som et diplom inngravert i et lite solcellepanel – for sitt engasjement for å fremme av solenergi.

English EN Norsk bokmål NO