180313 Rapport_Solkraft markedsutvikling 2017 ENDELIG