Bestillerkompetanse på solenergi

Glava Energy Center tilbyr et gratis fjernundervisningskurs om bestillerkompetanse på solcelleanlegg, som avsluttes i Karlstad 15. mai.

Glava Energy Center tilbyr et gratis fjernundervisningskurs om bestillerkompetanse på solcelleanlegg, som avsluttes i Karlstad 15. mai.


Kurset som holdes av Glava Energy Center og Föreningen Hållbart byggande i Värmland, sammen med ByggDialog Dalarna og Högskolan Dalarna, er innrettet mot solcelleanlegg i større bygg.

Deltakerne vil få kunnskap og støtte til å vurdere mulighetene for å installere solcelleanlegg i flerfamiliehus, kontorbygg og andre kommunale eller kommersielle bygninger. Kurset gir grunnleggende kunnskaper om solcelleteknologi og systemdesign, med hovedfokus på regulering, økonomi og anskaffelse av solenergisystemer.

Gratiskurset som består av ferdiginnspilte forelesninger, avsluttes med en workshop i Karlstad 15. mai 2018.

English EN Norsk bokmål NO