Varsler ny Stortingsmelding

– Vi vil ikke nå klimamålene uten private investeringer, derfor er dere en stor del av løsningen, sa utviklingsminister Nikolai Astrup under sitt innlegg på International Solar Day 15. mai.

Tekst og foto: Lill-Torunn Kilde

Tilhørerne i salen var 70 representanter for norsk solenergibransje, som deltok på International Solar Day, arrangert av Norwegian Energy Partners og Solenergiklyngen, med Multiconsult som vertskap. Tema for årets konferanse var norske virksomheters satsning på solenergi i afrikanske land.

Må minske risikoen
Ministeren adresserte i sitt innlegg også utfordringene som møter norske investorer og industripartnere i Afrika.
– Det største hinderet for investeringer i Afrika er risikoen. Derfor er det viktig at landene implementerer ny lovgivning, og at vi fortsetter å bidra med for eksempel opplæringsprogram. For å få til gode samarbeidsprosjekter er det helt sentralt at myndigheter og private jobber sammen, og at vi sørger for forutsigbare rammevilkår. Vi må bygge flere partnerskap, også sammen med de norske ambassadene, det er sånn jeg ønsker å jobbe sammen med dere, sa han.

Mer konsentrert arbeid
Ministeren røpet også at regjeringen vil legge fram en ny Stortingsmelding før sommerferien.
–  Da vi startet vårt arbeid hadde vi 7000 partneravtaler med 113 land. I dag er vi nede i 3000 avtaler og fortsetter å telle ned. Vi må konsentrere arbeidet om færre land og heller utvide verktøykassen. De landene vi velger å samarbeide med må også føle en reell forpliktelse til prosjektene. Vi kan ikke ha det slik at de vi kaller partnere ikke selv er klar over at de er våre partnere, sa han.

Tettere på
Han varslet også en omorganisering av Norad.
– Vi ønsker å gjøre bedre nytte av den kompetansen som finnes i Norad, og spisse den ytterligere for å kunne levere bedre på de finansielle aspektene ved prosjektene. Vi vil også knytte viktig kompetanse i Norad, som for eksempel innen fornybar energi, tettere til både Finansdepartementet og Utenriksdepartementet, avsluttet han.

Bildet:
– Det som er en utfordring for noen, er en forretningsmulighet for en annen, sa utviklingsminister Nikolai Astrup på International Solar Day. Her sammen med (f.v.) Trine Kopstad Berentsen, Solklyngen, Helge Jenssen, Multiconsult og Jon Dugstad, Norwegian Energy Partners.

English EN Norsk bokmål NO