– En ny måte å bruke prefabrikkerte treelementer på

Foto: Ingvild Israelsen, Lindal Smith Elementer. Tekst: Boligbygg

I disse dager ruller ferdig produserte fasadeelementer med innebygde solceller og ventilasjonskanaler på veien fra Risør til Oslo. I løpet av få uker får et boligbygg fra 70-tallet toppmoderne fasade. 

Før fellesferien skal et kommunalt boligbygg med åtte boliger på Haugerud i Oslo ha splitter ny fasade og nytt tak, som attpåtil reduserer energiforbruket med seksti prosent. Fasadeelementene har blitt spesialbygget hos leverandør Lindal Smith Elementer i Risør og klargjort for montering.

– Fasaden får integrerte solceller i sydveggen. Disse produserer elektrisitet som brukes til ventilasjon i bygget, som igjen skjer gjennom en innebygget ventilasjonskanal i fasaden på andre siden av bygget, forteller Vera Lukina. Hun er Boligbygg Oslo KFs prosjektleder i EU-prosjektet 4RinEU. Målet i prosjektet er 60 prosent lavere energiforbruk i det ferdige bygget, samtidig som byggetiden reduseres med 50 prosent.

Nye muligheter for prefabrikkerte treelementer
– Det har vært veldig bra for oss i Lindal å jobbe med dette prosjektet. Dette er en ny måte å bruke prefabrikkerte treelementer på, og vi synes det er spennende å være med på å utvikle en SINTEF-godkjent måte å oppgradere eksisterende boliger til mer energieffektive boliger, sier Jan Lindal, daglig leder i Lindal Smith Elementer.

– Samtidig ser vi at det er et nytt og stort marked for treelement-bransjen og derfor har det vært lærerikt for oss å være med på dette pilotprosjektet.

Lindal forteller at de har hatt god bruk for sine erfaringer fra tidligere prosjekter. Samtidig har det kommet mange nye utfordringer.

– Det er for eksempel første gangen som vi kjenner til, at solceller er blitt montert ferdig i en fabrikk, samt ventilasjon og andre tekniske løsninger. Det har vært en tidkrevende prosess å finne gode tekniske, arkitektoniske og designmessige løsninger, sier Lindal.

Gjennom en løsningsorientert holdning og godt samarbeidsklima i prosjektet har man funnet fram til gode løsninger, og dette er erfaringer som Lindal kan ta med seg videre til nye prosjekter. Målet er at de nye fasadeelementene blir konkurransedyktige, og at prosjektet kan gjentas på andre bygg.

Rask montering uten at beboere må flytte ut
Nå gjenstår monteringen av den nye fasaden og senere målinger som vil fortelle om man har oppnådd målet om energibesparelse.

– Ved at fasadeelementene er laget ferdig med tekniske installasjoner hos leverandøren, går arbeidet på selve byggeplassen raskere. Det er positivt for beboere, naboer og andre i nærmiljøet. Beboerne får også bli boende i bygget mens arbeidet med fasadene pågår, forteller prosjektleder Vera Lukina. Samtidig er det stort fokus på god oppfølging, informasjon, helse, sikkerhet og miljø i arbeidet.

– Nå når vi skal begynne med selve monteringen av fasadeelementene, følger vi en montasjeplan. Det er mye logistikk, og dette blir spennende å følge videre.

Dette er 4RinEU:
Boligbygg deltar i EU-prosjektet 4RinEU som igjen er en del av EUs største forskningsprogram Horizon 2020. Prosjektets mål er å finne nye verktøy og strategier for raskere og rimeligere utvendig rehabilitering av bygg, der man samtidig implementerer energieffektive løsninger. I prosjektet inngår demohus i Spania, Nederland og Norge. Det norske prosjektet er Boligbygg Oslo KFs eiendom Haugerudsentret 17-19, et bygg fra 1970-tallet på to etasjer med til sammen åtte kommunale boliger. I tillegg til Boligbygg er SINTEF samarbeidspartner i Norge. Lindal Smith Elementer er leverandør av fasadeelementene og ansvarlig entreprenør, og har også vært med i prosjektet gjennom både utviklings- og produksjonsfasen.

English EN Norsk bokmål NO