Kick-off for Øst-Afrika-satsingen

Etter lang tids planlegging og strategiske diskusjoner kunne Solenergiklyngens endelig markere kick-off for sin Afrika-satsing, på årets siste maidag.

Etter lang tids planlegging og strategiske diskusjoner, kunne Solenergiklyngens endelig markere kick-off for sin Afrika-satsing, på årets siste maidag.

Da hadde Solenergiklyngen fått på plass to sentrale døråpnere for den nye satsningen i Afrika, nemlig bedriftsnettverk-prosjektet «Solenergi for vekst i Afrika» og Innovasjon Norges eksportprogram «Global Growth – Solar Energy East Africa».
Eksportprogrammet Global Growth hadde kick-off-møte i Oslo 31. mai. Det ble innledet av Innovasjon Norges innovasjonsdirektør i Øst-Afrika, Rita Brokstad og Solenergiklyngens internasjonale leder, Alexandra Maria Almasi.

Morten Schølyen i Eltek orienterte om selskapets forretningsvirksomhet i Afrrika.

Global Growth-satsingen
Innovasjon Norges eksportprogram Global Growth skal hjelpe norske bedrifter til å vokse i internasjonale markeder. Gjennom dette programmet vil flere av Solenergiklyngens partnere bli bedre kjent med solenergimarkedet i Øst-Afrika i løpet av de neste syv månedene.
De åtte utvalgte bedriftene – blant dem klyngepartnere Eltek, Kube Energy, Norconsult og Techbridge Invest – vil få utlevert de verktøyene og kunnskapen de trenger for å vokse inn i det østafrikanske markedet.
Programmet er skreddersydd for å adressere utfordringer i ulike sektorer og næringer. Deltakerne i programmet vil få hjelp til å redusere risikoen i sine forretningsengasjementer. De vil få muligheten til å utforske markedsadgangen i et lovende solenergimarked – og få en bedre forståelse av den østafrikanske forretningskulturen.
Deltakerne får også møte relevante forretningspartnere, slik at de kan tilegne seg en bedre forståelse av forretningsmiljøet og sosial samhandling.

Einar Haveland i selskapet Ecopole, som har jobbet i Afrika i mange år, vil gjerne utvikle et tettere samarbeid med andre norske aktører.

Individuell oppfølging
I september inviteres Global Growth-deltakerne til en intensiv uke i Nairobi, Kenya. Der vil de få delta i workshops og seminarer med ulike lokale aktører, bransjeledere, investorer og fagfolk.
I forkant av Kenya-besøket vil de få oppfølging i grupper og hjelp til Individuelle forberedelser. Det legges også vekt på å bygge nettverk mot de andre deltakende bedrifter, ikke minst for å dele erfaringer.
Programdeltakerne vil få innsikt i ulike finansieringsordninger og få bistand til å forberede en forretningsstrategi for å komme inn på eller utvide sin virksomhet i det Østafrikanske markedet.

Treårig bedriftsnettverk
Bedriftsnettverket «Solar energy for growth in Africa» som har oppstart 15. juni, er et treårs prosjekt. Prosjektet har fokus på off-grid solenergi i Øst-Afrika. Målgruppen er norske, norske små og mellomstore bedrifter som vil jobbe internasjonalt. De vil jobbe sammen for å løse felles utfordringer og arbeide for en felles posisjonering i Øst-Afrika.
– Vi har partnere som jobber i ulike land og regioner i Øst-Afrika. Mange av de utfordringene de møter er likevel de samme. De ser derfor verdien av å satse sammen for å adressere felles utfordringer. Det kan være hvordan de skal nå sluttbrukeren eller hvordan de skal finne troverdige, lokale partnere, forteller Alexandra Almasi.

Løser felles utfordringer
Prosjekteier for dette bedriftsnettverket er Eyasys. Prosjektpartnerne er TechBridge Invest, Sunami Solar, Differ, Solar Village, Multiconsult og Solenergiklyngen. Innovasjon Norge bidrar med 500.000 kroner i årlig finansiering.
Almasi mener prosjektet synliggjør en svært positiv effekt av arbeidet i Solenergiklyngen.
– Disse partnere har stilt opp når vi har invitert til strategiske diskusjoner for å definere hvordan skal vi satse mot Afrika. Da det viste seg at bedriftene opplever mange av de samme utfordringene i Afrika, foreslo vi at de skulle vurdere å søke finansiering gjennom Innovasjon Norge sitt bedriftsnettverksprogram. Nå har de fått finansiering. Det er bare å sette i gang – så får vi se om kanskje Vest-Afrika blir neste steg, sier hun.

English EN Norsk bokmål NO