Vil bygge testsenter for solenergi

Solenergiklyngen har fått tildelt regionale innovasjonsmidler for å kartlegge muligheten for å sette opp en solpark på Romerike.

Solenergiklyngen har fått tildelt regionale innovasjonsmidler for å kartlegge muligheten for å sette opp en solpark på Romerike.

Prosjektet heter «Seeing is believing», og det er nettopp det som er avgjørende, mener daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.

– Denne solparken vil være et showcase der kun norsk teknologi brukes. Det som ikke finnes i dag skal lages i samarbeid med norske nærings- og forskningsmiljøer. Vi ser for oss et fyrtårnsprosjekt for teknologiutvikling, et demonstrasjonanlegg, og en arena for å ta med kunder, og kanskje også få til yrkesfaglig opplæring, sier hun. ROAFs (Romerikes Avfallsforedling) sine arealer kan være aktuelle område å vurdere

Landsdekkende partnere

Foruten ROAF har prosjektet knyttet til seg sentrale partnere som Scatec Solar, Eltek, REC Solar Norway, Multiconsult, Solenergi FUSen, Solcellespesialisten, Smartgridssenteret i Trondheim, og Innos/Glava Energy Center. I tillegg til prosjektet søke erfaringsutveksling fra andre klynger.

Mulighetsstudien begynner i september i år og vil gi et underlag til hvordan man kan bygge en solpark lokalt på Romerike. Midlene er gitt gjennom RIP (Regionalt innovasjonsprogram) for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

English EN Norsk bokmål NO