Solenergiklyngen har fått tildelt regionale innovasjonsmidler for å kartlegge muligheten for å sette opp en solpark på Romerike.

Prosjektet heter «Seeing is believing», og det er nettopp det som er avgjørende, mener daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.

– Denne solparken vil være et showcase der kun norsk teknologi brukes. Det som ikke finnes i dag skal lages i samarbeid med norske nærings- og forskningsmiljøer. Vi ser for oss et fyrtårnsprosjekt for teknologiutvikling, et demonstrasjonanlegg, og en arena for å ta med kunder, og kanskje også få til yrkesfaglig opplæring, sier hun. ROAFs (Romerikes Avfallsforedling) sine arealer kan være aktuelle område å vurdere

Landsdekkende partnere

Foruten ROAF har prosjektet knyttet til seg sentrale partnere som Scatec Solar, Eltek, REC Solar Norway, Multiconsult, Solenergi FUSen, Solcellespesialisten, Smartgridssenteret i Trondheim, og Innos/Glava Energy Center. I tillegg til prosjektet søke erfaringsutveksling fra andre klynger.

Mulighetsstudien begynner i september i år og vil gi et underlag til hvordan man kan bygge en solpark lokalt på Romerike. Midlene er gitt gjennom RIP (Regionalt innovasjonsprogram) for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.