Sammen om Plusskundedagen

Den 25. oktober går solenergi- og nettbransjen sammen for å skape en arena for å belyse og diskutere utfordringer og muligheter.

Den 25. oktober går solenergi- og nettbransjen sammen for å skape en arena for å belyse og diskutere utfordringer og muligheter.

I år er Solenergiklyngen med som arrangør av Plusskundedagen, sammen med blant annet Energi Norge. Konferansen som går over to dager har plusskunder som tema, men det er 25. oktober som er mest interessant for Solenergiklyngens medlemmer.

Tema 24. oktober er «Plusskunder – effekt, tilknytnings- og rammevilkår» og 25. oktober «Plusskunder – felles kunde, utstyrleverandør og nettselskap».

– Solenergi kommer stadig sterkere og vi ønsker å diskutere både muligheter og belastninger for nettet. Det blir spennende å få til denne møteplassen og kunne diskutere innfasing av mer solenergi, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Noen av de bekreftede innleggene er:

  • Effekttariffer for plusskunder – blir lagring lønnsomt for plusskunden?
  • Forbedringsarbeid i kommunikasjon og prosess hos nettselskap med tilhørende diskusjon
  • Interferens mellom PV-konverter og andre apparater – status og forebygging
  • PV-anlegg som kostnadsdriver for nettet – ren skremselspropaganda?

Invitasjon med mulighet for påmelding til Plusskundedagen kommer når endelig program er ferdig.

Enn så lenge – hold av datoen 25. oktober.

English EN Norsk bokmål NO