Satser på solenergi for å redde verden

Vi skal redde verden – og solenergi er en del av løsningen! Haugesund-bedriften Eta Energi sin visjon for framtida vitner om store ambisjoner.

Vi skal redde verden – og solenergi er en del av løsningen! Haugesund-bedriften Eta Energi sin visjon for framtida vitner om store ambisjoner.

For Eta Energi var det naturlig å bli partner i Solenergiklyngen. Daglig leder Frode Styve – som gjerne kaller seg «energilos» – har allerede markert seg som solenergientusiast. I fjor høst bestemte han seg for å sponse ansatte som ville installere egne solenergianlegg.

– Enova-tilskuddet må dobles om solkraft skal bli lønnsomt for norske boligeiere, sa han – og tok selv konsekvensen av denne uttalelsen.
Styve tilbød seg derfor å matche Enova-støtten til ansatte som installerte solcelleanlegg på sine boliger. Fem av selskapets ingeniører og sivilingeniører benyttet tilbudet:

  • Fire av dem har installert vanlige solcelleanlegg (4 kWp)
  • Én av dem investerte i solcelletakstein (15 kWp), da hun bygde nytt hus

Bygger solenergikompetanse
Eta Energi er et rådgivende ingeniørfirma innenfor energifag, enøk, VVS-teknikk og inneklima. Med innføringen av den attraktive støtteordningen for de ansatte, markerte selskapet og innledningen av en ny satsing; bygging av kompetanse på sol som energikilde.

– Solenergi vinner stadig nytt terreng over hele verden og det forventes en økning i antallet installasjoner – også her til lands. Dette utviklingen vil vi være en del av. Vi ønsker å hjelpe våre kunder til smartere og grønnere energibruk, sier Styve.

Han mener kombinasjonen av et høyere kunnskapsnivå, teknologisk utvikling og fallende priser på solcelleanlegg, gjør at utviklingen vil skyte fart.

– Samtidig ser vi at samspillet med det norske kraft-, nettleie- og avgiftssystemet vil være avgjørende for lønnsomheten, påpeker Styve.

Trenger byråkrat-opplæring
Gjennom sin solsatsing har Eta Energi kunnet legge press på både kraft- og nettselskap – samt kommuner og byggesaksbehandlere – som ikke har vært helt klar for å håndtere den raske utviklingen og økende interessen for solenergi.

– Med erfaring fra egne solcelleanlegg ser vi at Solenergiklyngen er relevant miljø for oss å involvere oss i, sier Frode Styve.
Eta Energi ser stor verdi i å være engasjere i ulike fagmiljøer. Selskapet er også med i klyngesamarbeidet NCE Maritime CleanTech og Key Alliansen.

English EN Norsk bokmål NO