Må sette energibruk på dagsorden

– Kenya er den perfekte hub´en i Øst-Afrika, der man kan teste ut før man går videre til nabolandene, sier Trine K. Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

– Kenya er den perfekte hub´en i Øst-Afrika, der man kan teste ut før man går videre til nabolandene, sier Trine K. Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Delegasjonen fikk omvisning i solparken på et gartneri som produserer blomster for Norge.

Hun er nettopp kommet hjem etter en uke på skolebenken i Nairobi. Oppholdet inkluderte blant annet undervisning og bedriftsbesøk.

Se filmen fra besøket.

Besøket i Kenya var siste etappe i kompetansebyggingsprogrammet Global Growth, i regi av Innovasjon Norge. 22 deltakere, flesteparten fra partnere i Solenergiklyngen, deltok i programmet som skal sette fart i norske virksomheters forretninger i Øst-Afrika.

Utfordringer i kø
Under oppholdet i Nairobi fikk deltakerne også ta del i erfaringer som andre nordiske selskaper har hatt i landet, og innblikk i forretningskultur, ledelse, politikk, og forretningsmuligheter.
– De to største barrierene for business i Øst-Afrika er trafikken og korrupsjon. Og det ene kan vi lære å håndtere blant annet ved erfaringsdeling. I tillegg er det for eksempel en utfordring at de regionale myndighetene ikke alltid har de samme mål og rammebetingelser som de sentrale myndighetene, sier Berentsen.

Store muligheter
Til tross for en del barrierer, ser norske selskaper store muligheter på den Østafrikanske landsbygda. Kenyanske myndigheter er i dag i ferd med å bygge ut store sentrale strømanlegg, så det er først og fremst innenfor off-grid og mini-grid mulighetene åpner seg.

Deltakerne fikk også Deltakerne fikk også et gløtt inn i kontrollrommet til gartneriets solenergianlegg.

– Alle de som bor 15 kilometer eller mer unna det store strømnettet ¬– og de er mange – har ikke tilgang til strøm, og bruker store summer på diesel til aggregater, i tillegg til at all matlaging foregår med vedfyring. Dette gir store muligheter for å gå inn med solenergi, sier Berentsen.

Energibruk inn i anbudene
Hun etterlyser en mer proaktiv holdning hos organisasjoner og NGO´er som utformer anbud i utviklingsland.

– Energibruk må inn i anbudskravene. Bestilleren må se til FNs bærekraftsmål også når det gjelder energibruk. I dag drives mange prosjekter, selv i FN-regi, med forurensende diesel. Så her må vi gjøre noe med bestillerkompetansen, sier hun.

Oppfølging
Selskapene som var med i Global Growth-programmet vil fortsette å samarbeide.

– Vi kommer nå til å jobbe videre med temaer innen finansiering og rammebetingelser, og flere av partnerne vil blant annet fortsette det påbegynte samarbeidet med Stratmore University i Nairobi, sier Berentsen.

English EN Norsk bokmål NO