Solenergiklyngen inn i nytt samarbeid om industriutvikling

10.oktober skrev seks partnere bestående av klynger og akademiske institusjoner under en MoU-avtale for å samarbeide om et nytt økosystem for teknologi- og energibedrifter i Osloregionen.

– Vår utfordring nå er å få solenergi integrert i energisystemene, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det viktig å samarbeide med disse meget kompetente og relevante miljøene, og løfte viktigheten av solenergi som energiform. På den måten kan solenergi bli integrert på en formålstjenlig måte, sier Sven Røst, styreleder i Arena Solenergiklyngen og kommunikasjonsdirektør i Scatec.
De seks partnerne som inngår i samarbeidet er industriklyngene Subsea Valley NCE Energy Technology, NCE Smart Energy Markets og Arena Solenergiklyngen, og de tre akademiske institusjonene Universitetet i Oslo ved UiO:Energy, Handelshøgskolen BI og IFE (Institutt for energiteknikk).

Tidligere inn i prosjekter
Arena Solenergiklyngen jobber allerede tett med flere av partnerne i avtalen. Nå formaliseres samarbeidet.
– Avtalen vil sørge for at vi kommer tettere på, og raskene inn på radaren. Det kan bety at partnerne kommer tidligere inn i aktuelle utviklingsløp, og kan bidra til hverandres arbeid på en mer integrert måte, sier Røst.

Samarbeidet skal også foregå gjennom felles arrangementer, seminarer, konferanser og andre møteplasser, slik at alliansen kan fremme Osloregionens posisjon innen energi, både nasjonalt og internasjonalt.

Økt etterspørsel
Scatec eier blant annet Scatec Solar, som er ansvarlig for store utbygginger av solenergiparker over hele verden.
– Tidligere var det prisen som var barrieren. Nå er solenergi så billig at ingen annen energibærer kan konkurrere om installasjonskostnadene, så lenge det finnes sol. Vi ser nå at flere og flere får øynene opp for at solenergi er en viktig del av energimiksen over hele verden, sier Røst.

English EN Norsk bokmål NO