Finansnæringen bidrar til grønn omstilling

Ved å gjøre bærekraftige investeringer enda mer lønnsomme skal finansnæringen bidra til at næringslivet når sine klimamål.

Ved å gjøre bærekraftige investeringer enda mer lønnsomme skal finansnæringen bidra til at næringslivet når sine klimamål.

Dette var hovedbudskapet i sesjonen som innovasjonsrådgiver Ola Rostad i Solenergiklyngen ledet, under Building Green-konferansen i Oslo 17. og 18. oktober. «Grønn kapital» var tema for sesjonen om grønne investeringer og bærekraftig bygging.

Den aller første Building Green-konferansen i Oslo ble åpnet av Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten i Oslo kommune. (Foto: Lill-Torunn Kilde)

Endre risikobildet
Per Just Skaret, direktør forretningsutvikling i AF Energi & Miljøteknikk kunne fortelle hvordan flytting av risiko bidrar til bedre miljøvalg.

– Byggherrer synes ofte valg av energiløsninger er vanskelig. De er usikre på hvilken løsning som lønner seg, hvor det bør plasseres i bygget og hvem som skal eie og drifte. Ved å legge eierskap og drift av energisentraler ut av prosjektet kan vi sitte med eierskapet til vi har dokumentert energibehovet og sørget for god teknisk drift, forklarer Just Skaret.

En annen metode er å gå inn i EPC-kontrakter, der man for eksempel garanterer for effektene.
– Gode finansieringsløsninger mellom eier og leier kan utløse milliardgevinster, sa han.

Fylker og kommuner kan gå foran
Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken, la i sitt innlegg vekt på at kommuner og fylker gjennom å benytte seg av grønne lån med lavere rente har en mulighet til å gå foran og vise vei.
– Det koster i snitt 6 prosent mer å ha høye grønne ambisjoner. Men livsløpskostnadene viser jo helt andre tall. 80 prosent av de byggene som eies av kommuner og fylker skal også bestå i 2050. Da er det viktig å tenke langsiktig. Investeringsmessig går selv plusshus i pluss økonomisk når man tar inn støtteordningene og driftskostnadene over tid, sa han.

Strøm Prestvik viste til at 80 milliarder kroner investeres i bygg hos fylker og kommuner hvert år.


Hvordan gjøre grønne investeringer enda mer lønnsomme? Ola Rostad, innovasjonsrådgiver i Solenergiklyngen i samtale med (f.v.) Lars Strøm Prestvik (Kommunalbanken), Karoline Bakka Hjertø (Sparebank 1 Østlandet) og Stig Andersen (Investinor) Per Just Skaret (AF Energi & Miljøteknikk).

– Dette er en veldig kraft til å presse leverandører til å sikte høyere mot grønne mål, sa han.

Veikart for grønn konkurransekraft
Karoline Bakka Hjertø, prosjektleder for bærekraft i Sparebank 1 Østlandet viste til finansnæringens utarbeidelse av eget Veikart for grønn konkurransekraft. Dette er det første av sitt slag i verden, og har fått positiv omtale av både FN, OECD og internasjonale utdanningsinstitusjoner.

– Et av kravene i veikartet er at bankene skal stille krav til klimahensyn i lån til bolig og næringsbygg. En kundeundersøkelse viser at 49 prosent av kundene i bygg, anlegg og eiendom mener at bærekraft er viktig. Vi jobber for at dette tallet skal bli mye høyere, sa hun.

Grønne lån er også tilgjengelig for privatmarkedet, fortalte Karoline Bakka Hjertø. Banken tilbyr nå bedre lånebetingelser til kunder som velger miljøvennlige løsninger når de skal bygge ny bolig, pusse opp eller bytte varmeløsning.

Markedet har løsningene
Investeringsdirektør Stig Andersen i Investinor presenterte hvordan de bidrar til bærekraftig verdiskaping ved å ta hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring i alle investeringer. Investinor har foreløpig to investeringer som går direkte mot bygg; Keboney og Termowood.

I den avsluttende samtalen mellom innlederne, var Rostad spent på effekten av bedre lånebetingelser til de som velger miljøvennlige løsninger.

– Tilbudene er der, nå gjenstår det å se hvilket gjennomslag disse tilbudene vil få i markedet, oppsummerte Ola Rostad.

English EN Norsk bokmål NO