Utslippsfri montasje av solpaneler

Norsk Solstrøm har utviklet et montasjesystem i impregnert trevirke. Karbonavtrykket er tilnærmet lik null.

Norsk Solstrøm har utviklet et montasjesystem i impregnert trevirke. Karbonavtrykket er tilnærmet lik null.

Jan Erik Lauritzsen stod selv for monteringen av visningsanlegget, med god bistand fra Thomas Knudsen.

Solenergiklyngen var med da selskapet satte opp et visningsanlegg, på Sinsen i Oslo. Anlegget har en installert effekt på 8 kWp.

Panelene som ble monterte sammen fire og fire nede på bakken, ble heist opp og lagt øst-vest på taket.

– Vi er opptatt av at mest mulig av installasjonen av PV-anlegget skal foregå på bakkeplan. Minst mulig folk på taket betyr høyest mulig sikkerhet, sier daglig leder Jan Erik Lauritzsen i Norsk Solstrøm.

Smart festebrakett

Han har utviklet en egen universalbrakett i rustfritt stål til innfesting av solpanelene på trerammen. Lauritzsen stod også selv for monteringen av visningsanlegget, med bistand fra Thomas Knudsen.

Miljøgevinsten ved å bruk konstruksjonstrevirke er ganske betydelig, mener solenergigründeren. Hans montasjesystem har så godt som ingen utslipp i produksjonen – og det skal holde i 50 år.

– Hadde vi brukt aluminium ville det tilsvarende utslippet vært om lag 100 kg CO2-ekvivalenter for hvert panel som monteres. Dessuten er vårt system 20 prosent rimeligere enn aluminium, påpeker han.

Litt finjusetering, så er panelene på plass.
Lett å montere

Visningsanlegget består av 28 solpaneler. Det tok tre timer å sette opp, med to montører og én kranfører. 80 prosent av arbeidet forgikk nede på bakken. Det var ikke behov for lagring av utstyr på taket.

Jan Erik Lauritzsen mener dette skal gå atskilling raskere når arbeidsflyten er drillet inn.

– Med fire montører og to bakkejigger skal vi klare å få opp en «fire-pack», montert på ramme, på taket hvert sjette minutt, sier han.

English EN Norsk bokmål NO