Island: Solkraft i grisgrendte strøk

Rikelig med vannkraft og geotermisk energi sørger for billig energi til islendingene. Men selv her kan solenergi være løsningen.

Rikelig med vannkraft og geotermisk energi sørger for billig energi til islendingene. Men selv her kan solenergi være løsningen.

Jóhannes Thorleiksson leder Norconsults avdeling på Island.

Av: Steinar Aasen

– Vi har enkelte avsidesliggende områder der solenergi kan være aktuelt, sier Jóhannes Thorleiksson som leder Norconsults avdeling, i Reykjavik på Island.

I all hovedsak er det snakk om mindre, frittstående solenergianlegg, påpeker han. Norconsult-sjefen holder likevel døren ørlite på gløtt for framtidige muligheter for solenergi.

– Vi opplever at utbygging av tradisjonelle kraftanlegg møter stadig sterkere motstand i befolkningen på Island, forklarer han.

Høyspent-kompetanse

Norconsults oppkjøp av islandske ARA Engineering i fjor sommer ble markert av Jóhannes Thorleiksson (t.v.), Rolf Johansson, Árni Björn Jónasson, Egil Gossé, Katarzyna Mazur-Pytlowany og Sten-Ole Nilsen. Foto: Norcons

Det islandske Norconsult-kontoret som Jóhannes Thorleiksson bestyrer, hadde navnet ARA Engineering, fram til det ble kjøpt opp sommeren 2017.

Kontoret har 16 ansatte, samt flere pensjonister som gjerne vil fortsette å bidra med sin erfaring innen energi- og kraftoverføringsmarkedet.

– Vi er spesialister på høyspenningsteknikk, innen nettilknytning, overføringslinjer og infrastruktur. Norconsult på Island utfører også en god del analysearbeid for sine kunder, blant dem Reykjavik Energi, forteller Thorleiksson.

Mye aluminium

Andelen solkraft er så liten at den ikke er registrert. Island har imidlertid noen få vindmøller. De to største har en installert effekt på 900 kW, noe som gir en samlet årsproduksjon på 5,4 GWh. Dette blir likevel forsvinnende lite i forhold til en total årlig elproduksjon på 19 TWh.

Det aller meste av elektrisiteten på Island er produsert i vannkraftverk og geotermiske kraftverk. Om lag 14 TWh er vannkraft og 5 TWh geotermisk kraft.

Aluminiumsindustrien forbruker om lag 80 prosent av den samlede elektrisitetsproduksjonen. Island bruker svært lite strøm til oppvarming. De aller fleste bygningene får levert varmtvann og oppvarming gjennom et godt utbygd fjernvarmesystem basert på geotermisk energi.

English EN Norsk bokmål NO