AF Gruppen styrker aktivitetene innen solenergi

– Solenergi og solvarme vil både være et supplement til andre energiløsninger og brukes i enkeltstående prosjekter, sier Kristoffer Laskemoen, porteføljeleder i AF Energi og Miljøteknikk.

Tekst: Lill-Torunn Kilde

AF Energi og Miljøteknikk har nå meldt seg inn i Solenergiklyngen.
– Vi ønsker å komme tettere på miljøet, og skaffe oss et kompetansenettverk og en arena for å løfte utviklingsprosjekter som krever bred deltakelse, sier Laskemoen.

Naturlig del av løsningen

Selskapet har i lang tid levert energiløsninger basert på varmepumper og biobrensel, og de siste årene supplert med nye teknologier innen energilagring, gjenvinning av avløpsvarme og solenergi.

– I de prosjektene vi blir involvert i tidlig får vi ofte anledning til å være med på å optimalisere energiløsningen, og på den måten utnytte flere energiressurser i et område. Sol passer derfor godt inn som en del av våre energisystemer, og vil i økende grad inngå i energiløsningene på nye bygg og i tiltakspakkene på rehabiliteringsprosjekter, sier Laskemoen.

Målet er også at prosjektene skal kunne bidra til innovasjon i markedet.
­– Dette er en mulighet i samspillet mellom ulike komponenter for produksjon, lagring og styring av energi, samt innen bygningsintegrasjon, sier han.

AF Energi og Miljøteknikk skal levere bygningsintegrerte solceller i forbindelse med Joh. Johannson Kaffes nye bygg i Vestby. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent. Foto: AF Gruppen
English EN Norsk bokmål NO