En handlingens mann

– Jeg er best på å få unna de praktiske oppgavene, og trenger derfor hjelp til det mer langsiktige arbeidet, sier Carl Christian Strømberg, sivilingeniør, grunnlegger og teknisk direktør i Solcellespesialisten.

Det langsiktige arbeidet deler han gjerne med sekretariatet og medlemmene i Solenergiklyngen, enten det handler om å komme i kontakt med forskningsmiljøene, det offentlige virkemiddelapparatet, eller nye samarbeidspartnere.

Bygger kompetanse

Strømberg er kjent som «Solkongen» fra Fredrikstad, men med kunder over hele landet er han blitt Norges største på prosjektering og montasje av solcelleanlegg. I fjor fikk han bistand av Solenergiklyngen med søknader til skattefunnordningen, og fikk napp på tre søknader.
– Vi fikk hjelp til å formulere oss på det komplekse søknadsspråket, som vi ikke har lykkes med selv tidligere, sier Strømberg.

I år er målet å koble seg på samarbeidsprosjekter hos ulike forskningsmiljøer.
– Vi er best på det kommersielle og det tekniske, men i praksis jobber vi jo også med forskning hver dag. Vi utvikler oss ved prøving og feiling, og går i dybden på egne utfordringer. Målet nå er å få til FoU-virksomhet sammen med andre, sier han.

Strømberg har hele tiden fokus på effektivisering, og ser stadig etter forbedringer og forenklinger.
– Vi går oss selv etter i sømmene, ser på ulike typer vekselrettere, hvordan vi kabler anlegg, hvordan vi kan få mer ut av hver krone, og få montert stadig bedre anlegg, sier han.

Ønsker seg de beste

Strømberg føler han har lykkes i rekrutteringen. 75 prosent av prosjektlederne er kvinner.
– Det at vi jobber med bærekraftig, fornybar energi, gjør at vi automatisk tiltrekker oss de gode, kvinnelige ingeniørene, som normalt ikke hadde gått til byggebransjen, sier han.

Kort vei til nye partnere

Deltakelsen i Solenergiklyngen har også ført til samarbeid med andre leverandører, og en bedre innsikt i hvordan markedet fungerer.
– Som kjernepartner og aktive i klyngen er vi også synlige i landskapet, og den posisjonen vil vi opprettholde. Vi har også kommet i kontakt med andre leverandører som kan bidra til å åpne nye markeder for oss, komplimentere vår kompetanse, og som vi har vunnet anbud sammen med. For eksempel har vi fått et godt samarbeid med Eidsiva Energi og Catch Solar. Vi er også opptatt av å gi noe tilbake, så vi er ganske rause med å hjelpe andre partnere i klyngen. Kanskje ser vi ikke pengene her og nå, men et godt samarbeid vil alltid lønne seg. Mye handler også om personlige relasjoner. Gode kontakter og gode venner ser kanskje muligheter vi ikke hadde tenkt på selv, sier Strømberg.

English EN Norsk bokmål NO