Raskere, billigere og renere med distribuert solenergi

Distribuert solenergi er nødvendig om vi skal nå FNs bærekraftsmål om ren energi til alle. Det viser en ny rapport skrevet for Solenergiklyngen, ZERO og Kirkens Nødhjelp. Distribuerte energisystemer er raskere, billigere og renere enn dagens løsninger.

Rapporten, som er skrevet av Differ, viser at distribuerte og off-grid energiløsninger er avgjørende for å nå målene i Regjeringens utviklingspolitikk, inkludert klimamålene, målet om å bidra til økonomisk utvikling og målet om universell energitilgang innen 2030.

– Storskala sol, vind og vannkraft er fortsatt viktig for å konkurrere ut fossil energi og la utviklingsland utvikle sin industri og byer, men vi vil utfordre utviklingsministeren til å se at distribuert sol må inkluderes som en vesentlig del av energiplanene i Afrika. Dette må også være en del av regjeringens planlagte satsning på å gi utviklingsland bedre alternativer enn kull, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO.

Norsk kompetanse
Langt mer energieffektive elektriske artikler, billigere sol og batteri, og muligheter for nedbetaling over mobiltelefon, gjør at distribuert sol i dag kan tilby helt andre løsninger enn for få år siden. Det er også et yrende privat næringsliv innen off-grid energiløsninger, og det er også en rekke norske selskaper som utvikler innovative løsninger.

– Norske selskaper har kompetanse innen utvikling av batteriteknologi, solenergipaneler, produkter som lanterner, hjemmesystemer og mini-grids, programvare, konsulentbistand, og investorer som fokuserer på bærekraftige løsninger. Og ikke minst ser vi at norsk kompetanse og norske partnere er ettertraktet, sier Kopstad Berentsen.

Stor forskjell på støtte til nett og distribuert
Rapporten viser til at mens donorer og nasjonale myndigheter er villige til å dekke størstedelen av kostnadene for å levere nettstrøm, er støttegraden til distribuerte løsninger lav. Men hver krone i offentlig støtte gir langt større effekt, hvis man legger til rette for næringslivet som i dag satser på off-grid løsninger. De store nettutbyggingene som er planlagt vil også øke klimautslippene da fornybarandelen i de fleste fattige land vil være lav i lang tid.

Ny garantiordning
Rapporten gir en rekke forslag til hvordan offentlige midler kan brukes på en smart måte for å sette ytterligere fart i private investeringer i off-grid solenergi. En garantiordning for å øke kredittverdighet og gi tilgang på billigere kapital, og en ny mekanisme for å håndtere risikoen for manglende betaling, er blant forslagene.
– Garantiordningen for fornybar energi i utviklingsland som Stortinget har bedt om at skal utredes denne våren, må utformes så den kan inkludere behovene ved utrulling av offgrid solenergi, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO.

Last ned rapporten her

English EN Norsk bokmål NO