Norges første innovasjonsplattform for energiteknologi i et internasjonalt miljø

NCE Energy Technology- Energy Valley, Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon slår sine kunnskaps- og industrimiljøer sammen i en felles satsning som åpner på Fornebu i dag. Samarbeidsplattformen har fått navnet Energy.invented. Tekst og foto: Lill-Torunn Kilde – Vårt mål er å skape et verdensledende økosystem for energiteknologi i Osloregionen, der vi knytter sammen innovatører, industri, forskning […]