Praksisbeskrivelse for installasjonsarbeid

Vi har i samarbeid med Norsk Solenergiforening utarbeidet en praksisbeskrivelse av nåværende tolkning av regelverk forbundet med organisering og gjennomføring av installasjon av solcelleanlegg. Beskrivelsen er tuftet på innspill fra de største aktørene innen solenergi i Norge. Dette er vårt underlag for å gå i dialog med DSB, Nelfo og andre for å sammen sørge […]