Tar brannsikkerhet på alvor

Solenergiklyngen tar brannsikkerhet på alvor, og la i april i år fram en praksisbeskrivelse i samarbeid med Norsk Solenergiforening.

Praksisbeskrivelsen er utarbeidet i samarbeid med de største aktørene i norsk solenergibransje, og går gjennom nåværende tolkning av regelverk forbundet med organisering og gjennomføring av installasjon av solcelleanlegg.
– Installasjon av solcelleanlegg er en tverrfaglig disiplin som krever kompetanse innen flere håndverkerfag. Fagfolk må snakke sammen i prosjekteringer av bygninger med solcelleanlegg, som man gjør i alle andre prosjekteringer der elektriske anlegg skal installeres, sier Berentsen.

Krever tverrfaglig kompetanse
Praksisbeskrivelsen som nå er utarbeidet vil danne grunnlag for dialog med flere instanser, som DSB, Nelfo og DIBK.
– Vi jobber også med en brannveileder sammen med brannvesenet. Vi tar brannsikkerhet på alvor og det er derfor viktig å ha en dialog mellom fagdisiplinene og ta ansvar for at arbeidet utføres korrekt. Vi rigger oss for en solcelleboom som kommer og er opptatt av å bidra til en ansvarlig utbygging av solcelleanlegg i Norge, sier Berentsen.

Praksisbeskrivelsen som nå er utarbeidet er et dynamisk dokument, som klyngen vil fortsette å jobbe videre med i samarbeid med sine partnere.

Les mer om praksisbeskrivelsen her.

  • Et solcelleanlegg må prosjekteres på en ansvarlig og sikkerhetsmessig måte i tråd med sikkerhetskravene i FEK (Forskrift om elektroforetak).
  • Et solcelleanlegg er å anse som en elektrisk installasjon, og skal således leveres slik at sikkerhetskravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) er ivaretatt.
  • Dokumentasjonen for at solcelleanlegget er levert i henhold til sikkerhetskravene i forskriften gjøres gjennom utstedelse av samsvarserklæring.
English EN Norsk bokmål NO